زبانحال عاشقان و دلسوختگان مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) در قالب نوحه ای سوزناک با نوای سید مهدی میرداماد؛ فاطمیه اول 1391.