مصیبت خوانی سوزناک در عزای بی بی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س) با صدای گرم مداح اهل بیت عبدالرضا هلالی؛ فاطمیه اول 1391، هیئت الرضا.