دست خدا در خلقت زهرا چه ها کرد، سرتا به پا اعجاز را بر او عطا کرد، نوری سرشت و مدتی بعد از سرشتن، او را به نام حضرت زهرا(س) صدا کرد... مداحی پرمحتوا در وصف حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا (س)؛ فاطمیه اول 1391، هیئت الرضا.