برنامه نود مورخ 91/01/28 - کفاشیان توضیحاتی در رابطه با لغو بازی با امارات و همچنین موریتانی بیان کرد . وی اظهار داشت : ...