برنامه نود مورخ 91/01/28 - بحثی در مورد انتقال مجدد نفت تهران به اراک مطرح شد که قنبرزاده مدیر عامل باشگاه نفت تهران با تکذیب شایعات گفت: ...