برنامه نود مورخ 91/01/28 - حسن‌زاده رئیس کمیته انضباطی نیز روی خط آمد و اعلام کرد با توجه به مدارک و صحنه‌ها به نظر می‌رسد اتفاقاتی ...