برنامه نود مورخ 91/01/28 - طاهری در پاسخ به حرفهای منصوری مبنی بر اینکه در سال 86 پست اصفهان مقابل تیم ایران خودرو هم مانند بازی اخیر پرسپولیس با گیتی پسند می باشد ؛ گفت : ما در چند دوره متوالی ...