خیلیا در ایام قبل از سال نو خانه تکانی می کنند ولی مثل اینکه خانه تکانی امسال آقای مجری با سالهای گذشته تفاوت داره، ببینید یک خانه تکانی عجیب و غریب با فرماندهی دختر عمه زا!؛ برگرفته از برنامه کلاه قرمزی 1391.