خیلیا سال نو به همدیگه هدیه میدن، ولی بیچاره آقای مجری هدیه گرفتنش هم باعث زحمتشه!...( برگرفته از برنامه کلاه قرمزی 1391).