کلیپی از سخنان مقام معظم رهبری درباره این موضوع که مفهوم انتظار عمل است و غایت نهایی یک منتظر تلاش برای ظهور منجی عالم بشریت(عج) است. تولیدی فیلم و انیمیشن تبیان