بازم عید اومد و موقع تبریک عید، ولی مثل اینکه گروه کلاه قرمزی با یک سبک دیگه ای عید را تبریک میگن!... ببینید و بخندید( برگرفته از برنامه کلاه قرمزی 1391).