برنامه نود مورخ 91/01/21 - موضوعات روز فوتبال ایران که عنوان برخی از آنها عبارت است از « بازیکنان ملعبه دست دلالان ، تقوی یکی از مربیان مشورت پذیر، سامان سعید دیگر بازیکن عراقی ، برداشت نقش بلاژوویچ ، علی دایی همچنان در پی تغییر نتیجه راه آهن و مس سرچشمه ، پیرمرد فوتبالی و ...»