برنامه نود مورخ 91/01/21 - علیرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه سپاهان به بخشش رودریگو توزی و تعلیق محرومیت یک جلسه ای بازیکن تراکتورسازی اعتراض کرد . حسن زاده رئیس کمیته انضباطی وقتی روی خط آمد به جای پاسخ به این ایراد قانونی مدیرعامل سپاهان با عادل فردوسی پور مجری برنامه 90 درگیری لفظی پیدا کرد