برنامه نود مورخ 91/01/21 - بخشی از مراسم سالگرد درگذشت سیروس قایقران کاپیتان پیشین تیم ملی هم پخش شد و عادل فردوسی پور گفت همسر محروم قایقران که فرزند و همسرش را از دست داده ..