بینید و بشنوید داستان خنده دار به ورزشگاه رفتن آقای همسایه فوتبال دوست؛ برگرفته از برنامه جذاب کلاه قرمزی 1391.