میگن حس بویایی بچه ها از حس شنواییشان قوی تر است، شایدم خودشان اینجوری دوست دارند... آقای مجری از کلاه قرمزی و دوستانش تست شنوایی میگیره، ببینید و بخندید.