جگر، یعنی همان کره الاغ برنامه کلاه قرمزی سالها است که حمام نرفته و آقای مجری و بچه ها سعی دارند اونو به حمام ببرند ولی کمتر کسی میتونی یه الاغو تو حمام بشوره و جون سالم به در ببره... (کلاه قرمزی 1391).