رئیس جمهور در مراسم گرامی داشت سیزدهمین سالروز شهادت امیر سپهبد صیاد شیرازی گفت : ملت ایران راه نورانی ولایت وشهدای اسلام را تا فتح قله ها ادامه خواهد داد . در این مراسم دو کتاب « امیر دلها » و « به یاد صیاد دلها »هم رونمایی شد .