گزیده ای از برنامه جذاب و دیدنی کلاه قرمزی 1391 و این قسمت داستان خنده دار عید دیدنی رفتن کلاه قرمزی با خاله از زبان خودش.