جالب است که آقای مجری هنوز نحوه بادکردن بادکنک را یاد نگرفته است، به همین دلیل دست به دامان فامیل دور میشه تا بادکنکها رو باد کنه اما...(کلاه قرمزی 1391).