انیمیشنی زیبا و پر محتوا در تشریح حقیقت واقعه جعلی و هدفمند هولوکاست؛ کاری از «پویا مسعود» و «مازیار بیژنی».