سکانس دیگری از فیلم IMMORTALS که جنگ و رویارویی و استفاده از سلاح هسته‌ای و ... نقد و بررسی فیلم IMMORTALS در برنامه راز از شبکه چهار سیما