سکانس اول فیلم IMMORTALS که ساختمانی در آن نشان داده شده است که شباهت زیادی به خانه خدا دارد ... نقد و بررسی فیلم IMMORTALS در برنامه راز از شبکه چهار سیما