آنکه دین مصطفی را رهبر است، صادق آل محمد، جعفر است... نماهنگی زیبا و پرمحتوا در وصف حضرت امام جعفر صادق (ع) با صدای گرم « چنگیز حبیبیان».