مدیحه ای برگرفته از شعر « اقبال لاهوری» در مدح صدیقه طاهره حضرت فاطمه زهرا (س)، اجرا شده توسط «شیخ نصرالدین طوبار» در بندر پور سعید کشور مصر در سال 1363.