راه حل کم توجهی کودکان بسیار جالب و ساده و در عین حال بسیار حساس است، دیدن این کلیپ را به تمام والدینی که با این مشکل روبرو هستند توصیه می کنیم.