اختلالات یادگیری مسئله ای است که بالغ بر 20% دانش آموزان با آن روبرو هستند و در واقع باید به آن بطور جدی پرداخته شود و قسمت بالایی از این اختلالات یادگیری به درس ریاضی مربوط می شود که با تفکیک منطق ریاضی از مفاهیم ریاضی قابل حل می باشد.