در اینجا با تازه مسلمان شده ای از اهالی کلمبیا آشنا می شویم که قبلا مسیحی کاتولیک بوده و تازه دین مبین اسلام پیوسته است او از نحوه مسلمان شدنش برای ما می گوید.