از باشگاه ده تایی ها ، ده گل به ثمر رسیده توسط شوچنکو مهاجم اوکراینی و سابق آ.ث میلان ایتالیا