از باشگاه ده تایی ها ، ده گل به ثمر رسیده توسط پدرو رودریگز مهاجم تیم ملی اسپانیا و بارسلونا