کلیپی از سخنان پر محتوا و بسیار عمیق مقام معظم رهبری درباره فلسفه ی انتظار و اینکه یک منتظر واقعی باید چگونه باشد. تولیدی فیلم وانیمیشن تبیان