موضوع این برنامه راجع به سنگ کلیه است وقتی که ادرار از بعضی از املاح به صورت فوق اشباع در می آید و به میزان قابل توجه بالا می رود می تواند تشکیل سنگ کلیه دهد