یکی از علائم مهم ناشی از زخم اثنی عشر درد در زمان گرسنگی است ولی 20 درصد زخم های معده و اثنی عشر بدون علامت هستند و .....