در این برنامه دکتر سوزان امیر سالاری در مورد تشنج ناشی از تب در کودکان صحبت می کند که برای پدر و مادر ها خیلی نگران کننده است