برنامه نود مورخ 90/12/28 - در عمرم اینقدر تماس و پیامک نداشتم،اما تا آمدم نود همه به من پیامک زده اند. جعفری به من اس ام اس داده و گفته که خیلی خوب بودی! ما از برنامه ات نمی رویم،نمی شود همین جا بمانیم؟