وجناتش همگی مثل خود زهرا بود، باید او خواهر ارباب دو عالم باشد ... مداحی پرمحتوا در وصف بی بی زینب کبری (س) با نوای حاج محمود کریمی؛ 1390 چیذر.