نماهنگی جذاب و دیدنی در وصف مولای متقیان حضرت علی (ع) تقدیم به عاشقان ولایت حضرتش.