آیا میشود مردی شیعه با خانمی سنی ازدواج کند چون مردها میتوانند روی زنها نفوذ داشته باشند؟ ... نظر کارشناس را در برنامه صراط مستقیم (ویژه برنامه وفات ام البنین) از شبکه جهانی ولایت می‌شنویم