در این کلیپ در حالی که گورخر توسط شیر شکار شده و در چنگالش قرار داره ، اما یک اشتباه از شیر باعث میشه که ...