تفسیر آیه 274 از سوره بقره . این آیه به منزله‏ى جمع‏بندى چهارده آیه گذشته است که درباره انفاق بحث مى‏کرد. موضوعى که هیچ موردى در قرآن اینگونه مفصّل بحث نشده است. آثار انفاق بر کسى پوشیده نیست، از جمله: تعدیل ثروت وکم شدن اختلافات طبقاتى، ایجاد محبّت، شکوفایى روح سخاوت و بالاتر از همه قرب به خداوند.