بیان چگونگی نگاه اهل بیت (ع) به عرفان و چیستی آن از منظر حضرات چهارده معصوم (ع) از لسان دلنشین استاد فاطمی نیا.