توجه و تعهد به اسلام معیار انتخاب نمایندگان، لزوم تفاهم در مواردی که دشمنان توطئه می‌کنند .... سخنان امام خمینی (ره) در برنامه آب و آیینه