یه خواهر کریمه که مهمون خدا شد، یه دل پر زغصه سهم امام رضا (ع) شد، خواهری که به عشق دیدن یک برادر، رسید تا شهر قم و نشد ببینه دلبر... نوحه سینه زنی سوزناک به مناسبت شهادت بی بی حضرت معصومه (س) .