نماهنگی تاثیرگذار در فراق وفات حضرت آیت الله بهجت همراه با یک ترانه سنتی محزون و پرمحتوا.