در این برنامه دکتر عرب گل در مورد اضطراب جدایی که یک اختلال شایع در کودکان است مثلا زمانی که کودک می خواهد به مدرسه برود و . . . . (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)