برای اینکه به بیماری های قلبی عروقی مبتلا نشویم باید جلوی بعضی از عوامل را گرفت از جمله بالا رفتن چربی خون . چربی خون چه در قالب کلسترل و چه در قالب تری گلیسرید نباید بیشتر از حد مجاز شود (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)