در این برنامه دکتر عین اللهی در مورد لنز های تماسی بحث می کنند لنز های تماسی همان عینک های نامرئی هستند که به دسته ی سخت و نرم تقسیم بندی می شوند و . . .. . (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)