چگونه سکته مغزی بروز می کند ؟ مهم ترین نکته در بروز سکته مغزی بروز ناگهانی غلائم است یعنی اگر فرد دچار علائم ناگهانی در سیستم اعصاب شود باید به سکته مغزی شک کنیم (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)