در این برنامه دکتر ناصری مقدم در مورد هیکو باکتر و زخم های معده صحبت می کند که از قرن ها پیش افراد را آزار می دهد (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)