یکی از سوالاتی که بیماران ام اسی می پرسند این است که آیا فردی که دچار ام اس شده است می توتند ازداج کند و یا آیا می تواند بچه دار شود و . . . . دکتر قره گزلو به این سوالات پاسخ خواهد داد (این برنامه توسط شبکه آموزش به مرحله تولید رسیده است که به دلیل اهمیت محتوا از شبکه های دیگر سیما نیز پخش می شود. تهیه کننده این مجموعه آقای رضا یوسفی می باشد)